• flag nlflag enflag deflag esflag frflag it
Uitstekende kernverzadigingsprestaties Corobar-spoelen met ijzerstofkern van superieure kwaliteit worden automatisch gewikkeld met OFC-draad. Ze hebben een lage E.S.R. en een hoge belastbaarheid. Het gebruik van ijzerstofmateriaal vermindert de draadlengte voor een specifieke inductantie aanzienlijk, hetgeen resulteert in een lagere gelijkstroomweerstand, een grotere demping van aandrijfeenheden en een betere signaalintegriteit. Er worden kernen met grote afmetingen gebruikt, zodat verzadiging bij hogere luisterniveaus verwaarloosbaar is. De vermindering van de weerstand in de signaalweg, gecombineerd met een draad van hoge kwaliteit, zorgt voor een aanzienlijke verbetering ten opzichte van ferriet- en luchtkerntypes, die in vergelijking dof en levenloos klinken. Opmerkelijke verbeteringen zijn een grotere efficiëntie en dynamiek, strakkere, zuivere bassen, en een meer levensechte toonbalans van de middelhoge frequenties.