• flag nlflag enflag deflag esflag frflag it

Werkingsmodus van de condensator

Op : 19. apr 2024 / In : Alle

Werking van de condensator

A Een condensator bestaat in principe uit twee elektrisch geleidende platen of, in dit geval, twee stroken metaalfolie stroken metaalfolie die worden gescheiden door een isolator - het diëlektricum - ertussen. het diëlektricum. De condensator kan elektrische spanning opnemen en afgeven. De (elektrische) grootte van een condensator staat bekend als de capaciteit capaciteit genoemd. Deze wordt aangeduid met de capaciteit C (meeteenheid Farad) en wordt als volgt berekend: C = Ԑr-A/d-8,85-10-12 [F]


Ԑr de relatieve diëlektrische constante van de isolator, A het elektrisch effectieve oppervlak van de platen (in m2) en d is de afstand afstand tussen de platen (in m). Hieruit kun je al zien dat de capaciteit kan worden verhoogd of verlaagd door de plaatafstand wordt verkleind of vergroot. De plaatafstand en het gekozen diëlektricum bepalen het diëlektricum Het diëlektricum bepaalt de diëlektrische sterkte van een condensator. De afmetingen van een condensator condensator worden daarom niet alleen bepaald door de capaciteit, maar ook door de diëlektrische sterkte (en natuurlijk ook door de structuur). gespecificeerd. Hoe groter de specifieke waarde van het gebruikte diëlektricum, hoe groter de capaciteit. capaciteit.


Of een condensator zich ideaal gedraagt (minimale verliezen) hangt af van de structuur van de structuur en de gebruikte materialen. In het bijzonder de wikkeltechnologie met inductie, de weerstand van de aansluitdraden en hun contact zijn de oorzaak van de resulterende verliezen. draden en hun contact zijn de oorzaak van de resulterende verliezen. verliezen die optreden. Bij het werken met wisselstroom (bijv. audiosignaal) worden de platen afwisselend geladen. Net als de spoel vertoont de condensator ook frequentieafhankelijk gedrag bij wisselstroom. gedrag. Voor lage frequenties vertegenwoordigt de condensator een grote weerstand, die steeds kleiner wordt naarmate de frequentie toeneemt. Als er dus een condensator voor de luidspreker wordt aangesloten, ontvangt deze hogere frequenties. hogere frequenties. Lage frequenties worden verzwakt. A maatstaf voor de kwaliteit van een condensator zijn de verliezen die optreden tijdens het oplaadproces. optreden tijdens het oplaadproces. Het ontwerp van de condensator condensator speelt een belangrijke rol.

Omdat condensatoren een hoge weerstand genereren bij lage frequenties die afneemt met toenemende frequentie, worden ze opgenomen in elke crossover om de lage frequentiesignalen te elimineren die de laagfrequente signalen die onbruikbaar zijn voor de tweeter. Aangezien bovendien relatief hoge stromen door de condensator stromen, is dit waar de de grote selectie hier plaatsvindt.

Omdat condensatoren een hoge weerstand genereren bij lage frequenties die afneemt met toenemende frequentie, worden ze opgenomen in elke crossover om de lage frequentiesignalen te elimineren die de laagfrequente signalen die onbruikbaar zijn voor de tweeter. Aangezien bovendien relatief hoge stromen door de condensator stromen, is dit waar de de grote selectie hier plaatsvindt.


De component op de juiste plaats is de garantie voor een goed geluid. geluid. Het kiezen van de juiste condensator, vooral in de signaalweg signaalpad, die kan overtuigen in termen van geluid, is een oplosbare taak voor de muziekliefhebber, want Audyn biedt een geschikt kwaliteitsbereik beschikbaar is.