• flag nlflag enflag deflag esflag frflag it

Optimale spoelkwaliteit

Op : 19. apr 2024 / In : Alle

Een compacte draadomwikkeling, waarbij de hoogte en breedte bijna gelijk zijn, biedt verschillende voordelen in vergelijking met langwerpige draadomwikkelingen:

  1. Kortere draadlengte: Een compacte draadspoel vereist over het algemeen een kortere draadlengte in vergelijking met een langwerpige draadspoel om dezelfde wikkelruimte te vullen. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van het beschikbare draadmateriaal en verlaagt de materiaalkosten.

  2. Minder wikkelverliezen: Met een compacte draadspoel liggen de wikkelingen dichter bij elkaar en gaan de draden minder "verloren" in de lucht. Dit vermindert de wikkelverliezen veroorzaakt door parasitaire weerstand en parasitaire capaciteit tussen de wikkelingen. Dit draagt bij tot een verbeterde efficiëntie van de wikkeling.

  3. Verminderde parasitaire effecten: De compacte plaatsing van de wikkelingen minimaliseert parasitaire effecten zoals lekinductantie en capaciteit. Deze parasitaire effecten kunnen ongewenste signaalvervorming en vermogensverlies veroorzaken. Een compacte draadwikkeling helpt dergelijke effecten te verminderen en maakt een nauwkeurigere signaaloverdracht mogelijk.

  4. Betere warmteafvoer: Een compacte draadwikkeling zorgt voor een efficiëntere warmteafvoer. Omdat de wikkelingen dichter bij elkaar liggen, wordt de warmte beter verdeeld over de hele wikkeling en kan deze effectiever worden afgevoerd naar de omgeving. Dit helpt om de bedrijfstemperatuur onder controle te houden en de thermische belasting van de wikkeling te verminderen.

  5. Minder elektromagnetische interferentie: De compacte plaatsing van de wikkelingen vermindert elektromagnetische interferentie. De nabijheid van de wikkelingen vermindert de kans op magnetische koppeling en overspraak tussen de wikkelingen. Dit leidt tot een betere signaalintegriteit en minder interferentie.


Over het geheel genomen biedt een compacte wikkeling met bijna dezelfde hoogte en breedte voordelen op het gebied van materiaalgebruik, wikkelverliezen, parasitaire effecten, warmteafvoer en elektromagnetische interferentie.

Intertechnik onderkende het belang van draadwikkelingen al vroeg in zijn onderzoek en hechtte veel belang aan een optimale wikkelkwaliteit bij de ontwikkeling van zijn inductiespoelen.