• flag nlflag enflag deflag esflag frflag it
Alle technische informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aangezien fouten echter niet volledig kunnen worden uitgesloten, wijzen wij erop dat geen garantie, juridische verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor gevolgen die toe te schrijven zijn aan onjuiste informatie.


De gehele inhoud van deze internetaanbieding, inclusief de teksten, de productfoto's en de grafieken zijn door I.T. Intertechnik Kerpen GmbH auteursrechtelijk beschermd. Reproductie van de inhoud, inclusief uittreksels, voor eigen doeleinden is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH.

Alle bouwpakketten en bouwsuggesties in deze internet aanbieding zijn bedoeld voor privé gebruik. De bouwpakketten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder schriftelijke toestemming van I.T. Intertechnik Kerpen GmbH noch gedeeltelijk noch in gewijzigde vorm voor commerciële doeleinden worden aangeboden.
 

Alle rechten van verdere verwerking, gebruik en vertaling voorbehouden.

 

TECHNISCHE WIJZIGINGEN ZIJN TE ALLEN TIJDE VERBODEN.
ENTREPRENEURISCHE KENMERKEN: COROBAR™, FERROBAR™, AUDYN™-Cap, GRADIENT™, HYPEX™, WYNTEK™, HEAR YOU ARE ™

 
.

Privacy


Wij gebruiken uw voorraadgegevens uitsluitend voor de verwerking van uw bestelling. Alle klantengegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en de Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG).

U hebt te allen tijde recht op kosteloze informatie, correctie, blokkering en verwijdering van uw opgeslagen gegevens. Neem contact op met info@intertechnik.de of stuur ons uw verzoek per post of fax.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw huisadres en e-mailadres, niet aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, die te allen tijde kan worden herroepen. Uitzonderingen hierop zijn onze servicepartners die gegevens moeten doorgeven voor de afhandeling van de bestelling (bijv. het verzendbedrijf dat belast is met de levering en de kredietinstelling die belast is met de afhandeling van de betaling, indien van toepassing). In deze gevallen is de reikwijdte van de verstrekte gegevens echter beperkt tot het vereiste minimum.

Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden.


Liability
. In zijn arrest van 12 mei 1998 - 312 O 85/98 - heeft de arrondissementsrechtbank Hamburg geoordeeld dat men door te linken naar andere websites medeverantwoordelijk kan zijn voor de inhoud van de gelinkte pagina. Volgens de arrondissementsrechtbank kan dit alleen worden voorkomen door zich uitdrukkelijk van deze inhoud te distantiëren.

Voor alle links op deze pagina geldt: Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantiëren wij ons van elke verantwoordelijkheid en mogelijke illegale inhoud van alle gelinkte pagina's en nemen deze inhoud niet over als onze eigen inhoud. Deze verklaring is van toepassing op alle op deze site vermelde links en op alle inhoud van de sites waarnaar de op onze site vermelde links leiden. De webmaster aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor de juistheid van de gepubliceerde artikelen, resultaten, statistieken en informatie, in het bijzonder indien deze van derden afkomstig zijn, alsmede voor ongevraagd beeld- en tekstmateriaal.

 

Aansprakelijkheid: Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de beheerders ervan verantwoordelijk.

Operator van deze websiteI.T. Intertechnik Kerpen GmbH
Europaring 28
50170 Kerpen

Telefoon: 49 02273 / 9084-0
Fax: 49 02273 / 908435

info@intertechnik.de

BTW-identificatienummer
BTW : DE121 857 034
Handelsregister Keulen HRB 41814
Directeur: Andreas Wolf
WEEE-Reg. Nr. DE 41288946
VerpackV geregistreerd (Verordening betreffende de vermijding en terugwinning van verpakkingsafval)